Жемқорлық жоқ
Қызметкерлер тәртібінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

Бекітілген
«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі Б.Момышұлы атындағы №5 орта мектебі» ММ директоры Исетова Б.К.
13 ақпан 2018 ж. № 97 бұйрығы

«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі
Б.Момышұлы атындағы №5 орта мектебі» ММ қызметкерлер
тәртібінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі Б.Момышұлы атындағы №5 орта мектебі» ММ қызметкерлер тәртібінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты (әрі қарай – Стандарт) 18 қараша 2015 жылғы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңның 10 бабына сәйкес құрастырылған және қала әкімінің қызметін ақпараттық-аналитикалық, ұйымдастырушылық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру кезінде пайда болатын қоғамдық қатынастар саласында сыбайлас жемқорлықты ескертуге бағытталған ұсыныстар жүйесін ұсынады.
2. Стандарт «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі Б.Момышұлы атындағы №5 орта мектебі» ММ қызметкерлерінің тұрақты сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәртібін қалыптастыру, кез-келген сыбайлас жемқорлық танылғанда шыдамдылық білдіру, сонымен қатар сыбайлас жемқорлық танылуды уақытында анықтау және олардың жағымсыз салдарын болдырмау үшін арналған.
3. Стандарт принциптері болып табылады:
1) заңдылық;
2) айқындылық;
3) этикалық;
4) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүддесін сақтау және оларды сыбайлас жемқорлықтан қорғау;
5) мүдде дау-жанжалын болдырмау.
4. Мектеп қызметкерлері лауазымдық өкілеттілікті атқару кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын басшылыққа алады және саяси партия, қоғамдық бірлестіктер және олардың орган шешімімен байланысты емес.
5. Мектеп қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде:
5.1. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүддесін жүзеге асыру кезінде қамтамасыз етеді;
1) Азаматтар және ұйымдардың жүгінуін қарастыру кезінде азаматтар құқықтары мен еркіндігі басым болу, бюрократизм мен былықты болдырмайды;
2) Азаматтардың құқықтары мен заңды мүддесін қамтамасыз етудің ең аз жүзеге асыру мерзімі;
3) Мемлекеттік қызмет көрсету стандарты мен регламентке сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету;
4) Қызмет алушылардың шығу тегі, әлеуметтік, лауазымдық және мүлік жағдайы, жынысы, нәсілі, ұлты, тілі, дінге қатынасы, сенімі, тұрғылықты орны немесе кез-келген басқа жағдайды шектеусіз тең қол жетімді болу.
5.2. Болдырмау:
1) Азамат жүгінуін қарастыру сауалын әділ шешуге мүдделі емес деп негіздейтін тұлғаға қатысты жүктелетін жағдайдан басқа;
2) Шағым берген немесе оның мүддесіне қатысты тұлғаға зиян келтіру үшін жүгіну, шағымдану;
3) Лауазымды тұлғаларға жүгіну жолдау, олардың әрекеттері жүгінгенде шағымдалады;
4) Азаматтың жеке өмірі, жеке және отбасы құпиясы туралы оның келісімінсіз жариялау мүмкіндігі;
5) Азаматтың жүгінуге жатпайтын жеке тұлғасы туралы мәліметтерді орнату.
6) Өз құзыреттілігі шеңберінде басқарушылық, сонымен қатар басқа шешімдерді дайындау және қабылдау кезінде қамтамасыз етеді:
7) Барлық құрылымдық бөлімшелер мен лауазымды тұлғалардың құзыреттілігін айқын бөлу және мақұлдасып қызмет ету;
8) Лауазымдық өкілеттілікті орындауға қатысты емес және (немесе) Қазақстан Республикасы заңнамасын бұзуға бағытталған бұйрықтар мен нұсқаулықтар шығаруға жол бермеу;
9) Туыстық, жерлестік және жеке берілгендік белгілері бойынша кадрларды іріктеу және орналастыруға жол бермеу;
10) Ұйым қызметкерлерінің дербес мәліметтерін негізсіз табыс етуге жол бермеу;
11) Әріптестер, басшылар және басқа лауазмды тұлғаларға сыйлықтар сыйламау және мүлік пайдасын алу, игілік үшін лауазымдық өкілеттілікті қолдану арқылы қызметтен тыс әрекет етпеу.
5.3. Меритократия принципін сақтау;
5.4. Қабылданатын шешім заңдылығы үшін дербес жауапты болу.
5.5. Мүлік сақталуын қамтамасыз ету, авто көлік құралдарын қосқанда меншікті қызмет бабы мақсатында ұтымды, тиімді қолдану.
5.6. Жұмыс нәтижесін бағалау кезінде, сонымен қатар мадақтау және жазалауды қолдану кезінде әділдік пен дұрыстықты таныту.
5.7. Күнделікті жұмысында:
1) Білім ұйымында жұмысқа, мемлекет және оның институтына сенімді сақтайды және нығайтады;
2) Жалпы қабылданған моральді-этикалық нормаларды сақтайды;
3) Мемлекет билігі мәртебесін қолдайды және Қазақстан Республикасын шектеуге қабілетті әрекеттер мен жұмыс мүддесіне қарама-қайшы, сонымен қатар сыбайлас жемқорлықты болдырмайды, мектеп қызметкерлері үшін заңнамасымен бекітілген тыйым салу және шектеулер сақтауды қамтамасыз етеді;
4) жеке, топтық және басқа қызметтен тыс мүддесіне негізделген лауазымдық өкілеттілікті қолдануға әкелетін әрекеттер жасауға жол бермейді;
5) Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы туралы белгілі жағдай жөнінде басшылық және (немесе) құқық қорғау органы назарына дереу жеткізеді;
6) Қажет болғанда қызмет міндеттерін орындау кезінде мүдде дау-жанжалы пайда болғаны туралы, сыбайлас жемқорлық тәртібіне тарту және сыйлық алу туралы жеке мүдделі болғанда тікелей немесе басшы назарына жеткізеді;
7) Бекітілген өзара қатынас тәртібін бұзатын, құқыққа сай емес өтінішпен әріптестеріне және басшыларға жүгінуден тартынады, ол қабылданған әділ қызмет шешіміне ықпал жасайды;
8) Қызмет өкілеттілігін орындаумен байланысты сыйлықтарды қабылдамайды және сыйламайды;
9) Мүлікті және мүлікті емес игіліктер мен басымдылыққа ие болу немесе шығару мақсатында таратуға жатпайтын қызмет бабындағы және басқа ақпаратын қолданбайды;
10) Тікелей бағынышты немесе жақын туыс қатынасында тұратын (ата-ана, жұбайлар, аға, апа, балалар) тұлғаларды бақылаумен байланысты лауазымға тағайындалудан бас тартады.
11) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекетінде, жемқорлық құқық бұзушылығын ашуда белсенділік танытады;
12) Орындайтын өкімнің құқыққа сай болуына күмән туғызу туралы тікелей басшыға жазбаша түрде дереу хабарлайды;
13) Жоғары құқықты және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін сақтауды қолдайды;
14) Мүдде дау-жанжалы, сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылық және оның салдарының пайда болу себептері мен шарттарын жою бойынша шараларды тұрақты негізде қабылдайды;
15) Қызмет тәртібі мен қызмет этикасын сақтайды;
16) Басшылыққа қатысты жеке берілу, лауазымдық мүмкіндіктер есебінен пайда алуға ұмтылу үшін жол бермейді;
17) Өз қызмет міндеттерін орындамағаны немесе тиісті емес орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес азаматтық-құқықты, тәртіптік, әкімшілік, қылмысты жауапты болады.
6.Басшы:
1) Өз тәртібімен біреуге тартылмайды, әділдік, адал ниет, жеке тұлғаның ар-намысына сыйласымды қатынас үлгісімен қызмет етеді;
2) Жеке басқару ептілігі арқылы басшылықты жүзеге асырады және қабылданатын шешімдер заңдылығы үшін дербес жауапты болады;
3) Лауазымдық өкілеттілік шегінен шығатын тапсырмаларды бағынышты қызметкерлер орындауын талап етпейді;
4) Өз қызмет міндеттерін орындау барысында бағынышты қызметкердің пайда болған мүдде дау-жанжалын реттеу бойынша жеткілікті шараларды уақытында қабылдайды;
5) Сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылық жасауға себепші болатын сыбайлас жемқорлық себептері мен шарттарын ескерту бойынша шараларды жеткілікті қабылдайды;
6) Бағынышты қызметкерлермен құмар ойындарына қатысудан тартынады;
7) Оған бағынышты қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс жағдайы және олар сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылық жасауды болдырмау үшін дербес жауапты болады.
8) Қызмет бабынан тыс сипатындағы сауалдарды шешу кезінде бағынышты қызметкерлер жұмысына ықпал жасау үшін қызмет бабы жағдайын қолданбайды;
9) Бағынышты қызметкерлерді сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылық жасауға мәжбүрлемейді;
10) Айқын орындауға мүмкін емес немесе лауазымдық міндеттер шегінен тыс, сонымен қатар заңнамаға қарама-қайшы болатын өкімдерді бермейді;
11) Бағынышты қызметкерлерді негізсіз айыптау, өрескел болу факті, адам абыройын кеміту, әдепсіздік, сыпайы емес тәртібіне жол бермейді;
12) Бағынышты лауазымдық тұлғалар арасында еңбек жүктемесін біркелкі бөлмеуге жол бермейді;
13) Бағынышты лауазымдық тұлғалардың міндеттері мен қызмет өкілеттілігі көлемін нақты және айқын анықтайды.
14) Тауарлар, жұмыстар, қызмет түрлерін сатып алумен байланысты мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде лауазымдық тұлғаларға ұсынылады:
14.1. Мемлекеттік сатып алу үшін қолданылатын ақшалай қаражатты ұтымды және тиімді шығындау;
14.2. Заңнамамен қарастырылған жағдайдан басқа мемлекеттік сатып алуды өткізу процедурасына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларға тең мүмкіндіктерін беру;
14.3. Мемлекеттік сатып алу үдерісінің ашық және ақын болуын қамтамасыз ету;
14.4. Сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу;
14.5. Атқарушы құжаттар бойынша міндеттерді орындамайтын және Бірыңғай берешектер тізіміне қосылған тұлғаларды ықтимал жабдықтаушылар және (немесе) ол тартатын қосымша мердігер (бірлесіп орындаушы) ретінде қатысуға жібермеу.

Адал ұрпақ
Школьный добровольный клуб «Адал Ұрпақ»

План работы добровольного школьного клуба «Адал Ұрпақ» 2016-2017 учебный год

Протокол по анти коррупции

Список членов добровольного клуба «Адал Ұрпақ»

Секция антикоррупционные знания

Нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции
Қазақстан Республикасының 2015 – 2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын
іске асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2015 – 2017 жылдарға арналған
іс-шаралар жоспары

План мероприятий на 2015 – 2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы и противодействию теневой экономике

Постановление (каз)

Постановление (рус)

План мероприятий по противодействию коррупции

Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения

Антикоррупционная стратегия

Закон РК О противодействии коррупции

Основы антикоррупционной культуры
Письмо по школам сборник

Приложение

Приложение2

Тематические разработки по антикоррупционному воспитанию

Методические разработки занятий по коррупции

Протокол проведения лекции по антикоррупционной тематике в ГУ «Средняя школа №5 имени Бауыржана Момышулы отдела образования акимата города Костаная»

Педагоги школы против коррупции

28 ноября 2018 года в ГУ «Средняя школа №5 имени Бауыржана Момышулы отдела образования акимата города Костаная» прошел семинар по теме «Методическое обеспечение образовательного процесса в антикоррупционном просвещении школьников»
Программа семинара
Теоретическая часть

1. Антикоррупционное воспитание в школе – одно из направлений формирования гражданского сознания детей и подростков. Нугуманова Н.К., руководитель сектора профилактики правонарушений ГУ «Отдел образования акимата города Костаная».

2. Школа – как площадка формирования антикоррупционной   культуры всех участников образовательного процесса. Майбородина И.М., заместитель директора по ВР ГУ «Средняя школа №5 имени Бауыржана Момышулы отдела образования акимата города Костаная».
Практическая часть

1. Деловая игра «Біз болашақты сыбайлас – жемқорлықсыз кұрамыз» 9-10 классы. Какимжанова Б.М., учитель обществознания ГУ «Средняя школа №5 имени Бауыржана
Момышулы отдела образования акимата города Костаная».

2. Игра занятие «STOP – коррупции» Нурушева Г.К., руководитель школьного добровольного клуба «Адал Ұрпақ» ГУ «Средняя школа №5 имени Бауыржана Момышулы отдела образования акимата города Костаная».

3. Диалоговая площадка «Я против коррупции» в рамках проведения урока самопознания. Лукашина Т.В., учитель самопознания ГУ «Средняя школа №5 имени Бауыржана Момышулы отдела образования акимата города Костаная».
4. Рефлексия