Обсуждение фильма «Учитель на замену»

В рамках проекта «Смотрим вместе» среди педагогов школы 17.04.2017г. прошло обсуждение фильма «Учитель на замену». Обсуждение проводилось в виде «круглого стола»: «О трудных детях. О роли семьи и школы в воспитании ребенка. О нашей нелегкой профессии»
Цель «круглого стола»:
1.организовать диалог или полилог при обсуждении фильмавывести участников на откровенный разговор о проблемах, поднятых в фильме
3.выяснить   отношение участников  к поднятым проблемам;
4.провести рефлексию после обсуждения.
В ходе обсуждения были просмотрены фрагменты фильма и обозначены проблемы, которые решались в группах. Педагоги высказывали свою точку зрения, спорили, аргументировали. Фильм никого не оставил равнодушным.
Проблема трудных подростков остро стоит в современном обществе. Это дети, чье поведение резко отличается от общепринятых норм и препятствует полноценному воспитанию. Они ведут себя с напускной независимостью, открыто высказываются о своем нежелании учиться, у них отсутствует уважительное отношение к учителю, авторитет сверстников завоевывается с помощью физической силы. Именно такие дети становятся на путь правонарушения.
Педагоги решали в группе различные конфликтные ситуации, которые могут происходить на уроке. Также обсуждение велось о трудностях нашей профессии, о профессиональном выгорании учителей. Психолог школы провела с педагогами тренинг, дала ряд рекомендаций по работе с трудными подростками и по профилактике профессионального выгорания.
И завершили обсуждение небольшими эссе, ответив на вопрос: «Почему я стал учителем?»
Подготовила и провела обсуждение ответственная за проект «Смотрим вместе» учитель русского языка и литературы: Исмагулова С.Т.
«Учитель на замену» фильміне сын-пікір
Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі
Қайырбек Тұрар

Бірден айта кететін жайт, фильмді соңына дейін қарау маған ауыр болды. Себебі, бұл фильмде Америкадағы мектеп өмірінің шынайы бет-бейнесі ашық түрде көрсетілген. Ағылшын тілі мұғалімінің монологымен басталған фильм соңына дейін оның мектеп өміріне, оқушыларға, ұстаздарға деген көзқарасы баяндалады. Оның пайымдауынша, қазіргі таңда ұстаздың қоғамдағы рөлі төмендеп барады. Ұстазды адам құрлы көрмейтіндер қатары күннен-күнге өсіп жатыр. Фильмді қарағаннан кейін бір нақты пікір, ой айту қиын. Бір жағынан, ұстаздың жас ұрпақты тәрбиелеудегі маңызы зор екені ешкімге жаңалық емес, ал, екінші жағынан сол жастар ұстаздың тәрбиесін көріп, өмірде дұрыс жол таңдауға құштар ма? Бұл бөлек сұрақ және бұл сұрақтың жауабын әркім өзінше біледі.
Менің ойымша, ең алдымен, жастарға білім мен тәрбие беруден бұрын өз-өзіңді дұрыс жолға салғаның жөн. Ұстаз болдың ба, онда әр жасаған ісіңе жауапты болуың керек. «Мектептен мен аламын?» деп емес, «мектепке мен не бере аламын?» деп келу керек. Сонда ғана сен жас ұрпақты тәрбиелеуге өз үлесіңді қоса аласың. Фильмдегі ағылшын тілінің ұстазы сол пікірді ұстанған адам. Әрине, «уақытша келдім» деп бәріне қол сілтеуге болар еді. Бірақ, біздің болашаққа жауапты екенімізді сезінуіміз керек.
Біз де адам баласымыз, біз де ет пен сүйектен жаратылғанбыз. Оқушылардың бізді сыйлап, құрметтегенін қалаймыз. Америка елінің мектеп өмірін біздің елдің мектеп өмірімен салыстыру қиын. Арасы жер мен көктей. Бірақ, екеуіне де ортақ мәселелер баршылық. Мәселен, фильмде мынадай пікір бар: «Ұтаз мектептен үйге келгенде де мектеп жайлы ойлайды, мектеп мәселесі оның барлық өмірін қамтиды». Расында да ұстаз болу кез-келген адамның қолынан келе бермейді. Жақсы ұстаз болуға бел бусаң, жеке өміріңді уақытша ысырып тастауға тура келеді.» Өз отбасың, балаң бола тұра, оларға уақыт бөлу қолдан келмей жатыр» деген пікірді мен жиі естимін. Не де болса, ащы шындық.
Қорытындылай келе, ойымды ұлы Абайдың мына бір сөздерімен аяқтағым келеді: «Ақырын жүріп, анық бас еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға».

Отзыв о фильме «Учитель на замену»
Учитель казахского языка и литературы: Муздибаева Р.Т.

Нахожусь в смятении, настроение испортилось, конечно фильм не плохой, но очень неприятный осадок после просмотра фильма. Сюжет наталкивает на множество глубоких размышлений. Фильм как крик души, что со стороны учителя, что со стороны ученика, а родителям нет ни до чего дела. В фильме прозвучал гениальный вопрос: почему люди не сдают экзамены прежде чем стать родителями? Этот фильм должен увидеть каждый родитель и учитель, но не ребенок. Это тяжелый фильм, но достойный уважения. Очень грустный и пронизывающий. Фильм указывающий на одиночество в самых людных местах, безразличие к окружающим. Дети не должны становиться обузой, отцовство и материнство. Личность формируется как раз в тот период, когда большую часть времени мы проводим еще с родителями. Поэтому, каким будет человек напрямую зависит от примера в семье. Очень жаль детей, которые остаются одинокими и непонятыми, имея родителей. У каждого героя в этом фильме, тяжелая и не простая жизнь, но несмотря на непростую жизнь, учитель хочет понять каждого, помочь. В фильме затрагиваются такие темы, как проблемы воспитания, детские травмы, отношение в семье, отношение в обществе, отношение между учениками, отношение к учителям. Ведь как бы не смешно звучала, учитель ведь тоже человек, у него тоже есть свои проблемы, есть эмоции, которые они скрывают и подавляют. Что касается подростков тут также отображена проблема, причем на примере не одного подростка, а нескольких. Это драма, которая заставляет задуматься.

Отзыв о фильме «Учитель на замену»
Учитель казахского языка и литературы: Купобаева А.К.

Жанр фильма как драма. Сам сюжет вроде прост, но имеет свой смысл, после просмотра данного фильма, думаю каждый сам сделает для себя выводы.
Содержание фильма раскрывает проблему: учителю на замену предстоит работать в неблагополучной школе. Поведение учеников в отношении к учителям просто отвратительное, неуважение и нецензурная брань. Но учитель на замену сталкивается с тем, что учителя в этой школе привыкли к такому обращению, смирились и никак не сопротивляются.
Главному герою фильма приходится сталкиваться с проблемными детьми, безразличием учителей к участи каждого ученика, их проблемам и переживаниям. Параллельно со своей работой, главный герой случайно встречается с молодой проституткой, пытаясь внушить ей оставить эту грязь и развиваться, как все другие нормальные подростки.
Фильм тяжелый. Очень много моментов, которые без душевных переживаний нельзя смотреть, просто не получается. Как наблюдатель со стороны, главный герой замечает проблемы школьников, но из-за своей боязни привязаться к детям, остается равнодушным и безразличным, хотя понимает, что так нельзя.
Также очень напряженный и неприятный момент в фильме – это чтение их сочинений, когда школьники анонимно писали сочинения, выносили свои проблемы, а учитель зачитывал одно из них… И ужасно, когда узнаешь, насколько безразлично относятся дома родители, как пытаются убить мечту ребенка.
Этот фильм заставляет задуматься, а правильно ли мы поступаем в своей жизни? Замечаем ли мы проблемы своих детей? Фильм дает почву для многих размышлений, но в особенности: о трудной работе учителей, сколько им приходится выносить от детей, от школьников, чтобы хотя бы попытаться дать им знания.
Очень понравилось игра актеров. А насколько точно подростки смогли передать настроения и проблемы, всю ту боль, что они испытывают в реальной жизни! Мне фильм очень понравился! Благодарю за внимание!

Отзыв о фильме «Учитель на замену»
Учитель русского языка и литературы: Саурбаева Д.Т.

У вас бывали когда-нибудь мурашки по коже от просмотра фильма? Вам хотелось разрыдаться от обилия льющейся с экрана правды, которую подсознательно так давно хотелось услышать? Вы искали эту правду по осколочкам, по точкам в других фильмах, тщетно надеясь хотя бы наткнуться на их подобие? Есть ли фильмы, про которые вы можете сказать: «Это и моё личное. Это и я, и то, что я думаю, чувствую, во что верю и чего боюсь…»? Был ли хоть один фильм, запавший в душу настолько глубоко, что сладкая, нужная боль отдавалась бы в каждой клеточке организма? Скажите, вы всё ещё умеете принимать настоящие, беспрекословные истины?..

Я не зря задаю все эти вопросы. В рамках проекта «Смотрим вместе» посмотрела данный фильм, потому что личное. Не ожидала, что на таком высоком уровне. В сей истории так много печали, боли, горечи, всплесков необходимой обществу правды, любви и света, что… Впрочем, важно ли?

До сих пор я не видела настолько откровенный фильм про систему образования в целом и человека в отдельности. Всё рассказано и показано так многогранно, с совершенно разных сторон — и те самые мурашки дают себя знать. Буквально почти незримо, красной линией проходит тема всеобщего хаоса в современном мире молодых людей, которым предстоит вступить в эту сложную жизнь, а оттого тема охватывает и саму судьбу человека. Каждого человека. Теперь соберите всех «каждых» в единое целое…
Стоит ли говорить про сценарий Эдриана Броуди и других актёров, про смысл?.. Для меня «Учитель на замену» на данный момент- лучшая, самая целостная, вбирающая всё в себя картина про школьную жизнь, про проблемы учителей и детей, про вскрытые душевные, даже духовные нарывы. Сыграно не просто замечательно, хотя… сыграно ли? Прожито.

Каждый найдёт здесь что-то своё. Картина Тони Кэя достойна самого большого внимания. В массовом кино есть фильмы лишь для избранных, для тех, кто обязательно заметит такие творения, поймёт, прочувствует и задумается. Не для всех.

Отзыв на фильм «Учитель на замену».
Учитель русского языка и литературы: Караева Р. А.

Фильм современный, актуальный, драматический, жестокий, волнующий, философский…
Современная школа – остров одиночества Учителя. Генри Барт получает задание, которое похоже на миссию, которая кажется невыполнимой. Альтруист, с критическим мышлением, со своим пониманием действительности, сопереживающий каждому. Не задающийся вопросом «а важно ли то, что я делаю?» Не каждый герой в этой жизни способен выйти на борьбу с разрушенными душами молодого поколения. Он призван созвать души своих учеников, чтобы сказать им нечто важное. Генри Барт именно тот, кто очень хорошо понимает политику современного образования и прекрасно чувствует своих подопечных. Учитель просит их очнуться от той смертельной тоски и ненависти, в которой они существуют. В конце фильма ему удается победить косность мышления. Фильм показал особую важность профессии учителя. В этой профессии нельзя быть формальным, безответственным людям, потому что этого достаточно у самих подростков. Генри Барт – философ, который учит мыслить, что самое важное сейчас для молодого поколения.
Три педагогических идеи я определила для себя:
1. Тогда интересно будет с тобой ученикам, когда ты скажешь что-то важное для них.
2. Терпение и доброта творят чудо – душу ребенка.
3. Учитель – это философ. Не предмет надо выучить, а учиться мыслить, рассуждать.

Отзыв на фильм «Учитель на замену».
Учитель анлийского языка: Тасова К.Ж.

После просмотра мне хочется бесконечно думать о каждом персонаже этого фильма, о самом мистере Барте — человеке, который теряет и упускает людей, ради которых он живет и жизнь без которых для него не имеет смысла, но он все же помогает им, прощает их грехи, делает их лучше, отпуская, заботится о них. девушка, живущая в его доме, перерождающаяся, ей нужна была поддержка и хороший день с тем, кому ты небезразличен. Я думаю, это нужно нам всем — кому-то чаще, кому-то реже.

Каждый из героев на протяжении всего фильма что-то теряет: семью, разум, жизнь. Последний монолог из «падения дома Ашеров» очень символичен для героя и самой школы — не только здание школы, у которого есть душа, соткано из страхов, ужасов и ощущения скорого крушения, но и все эти люди, которые перегорают, плачут, держатся и ведут себя как дети. В этом просматривается некая цикличность — только тот, кто спит, способен не взбунтоваться и не крикнув чего-либо в лицо «преподавателю» выйти из помещения.

Спасибо всем создателям этого фильма и организаторам проекта «Смотрим вместе», на котором обсуждаем, делимся мыслями, жизненным опытом. Честно говоря, если бы не обсуждение фильма, я бы никогда не посмотрела, наверное. Это было прекрасно.

Отзыв о фильме «Учитель на замену»
Учитель истории: Аллахвердиева И.К.

На мой взгляд, фильм очень точно раскрывает поведение и личность учителя. С одной стороны учитель должен быть безликим роботом, продвигающим образовательные программы ,которые ему дают министры и государство. С другой стороны учитель – это тонкий и душевный человек, миссия которого состоит в воспитании детей в духе свободной, саморазвивающейся личности. Учитель или хороший учитель – это такой социальный дворник, который пытается сделать мир чище, но и учитель не идеальное существо, не Бог. А без детей нет и учителя.
Жанр фильма представлен, как драма. Скажу больше, трагическая драма личностей, чреватая очень печальными последствиями. Сам сюжет прост, не особо оригинален, но имеет свой смысл, после просмотра данного фильма каждый сам делает для себя выводы.
Сюжет фильма прост до невозможности, но при этом он раскрывает всю сущность проблем: учителю на замену предстоит работать в неблагополучной школе. Поведение учеников в отношении к учителям просто отвратительное, неуважение и нецензурная брань. Но учитель на замену сталкивается с тем, что учителя в этой школе привыкли к такому обращению, смирились, и никак не сопротивляются, неся это бремя.
Главному герою фильма приходится сталкиваться с проблемными детьми, безразличием учителей к участи каждого ученика, их проблемам и переживаниям.
Параллельно со своей работой, главный герой случайно встречается с молодой проституткой, пытаясь внушить ей оставить эту грязь и развиваться, как все другие нормальные подростки.
Фильм тяжелый. Очень много тяжелых, душераздирающих моментов, которые без душевных переживаний нельзя смотреть, просто не получается. Как наблюдатель со стороны, главный герой замечает проблемы школьников, но из-за своей боязни привязаться к детям, остается равнодушным и безразличным, хотя понимает, что так нельзя.
Особо тяжелый момент в фильме для меня – это чтение их сочинений, когда школьники анонимно писали сочинения, выносили свои проблемы, а учитель зачитывал одно из них… И сердце кровью обливается, когда узнаешь, насколько безразлично относятся дома родители, как пытаются убить мечту ребенка, попросту говоря, гнобят его, от чего ребенок страдает неимоверно сильно, что в последствии его толкает к таким действиям…
И настолько неприятно в душе становится, что ты видел со стороны драму этого героя, что такое происходит на каждом шагу и ты просто не в силах этому помешать… Этот фильм заставляет задуматься, а правильно ли мы поступаем в своей жизни? Замечаем ли мы проблемы своих детей? Не давя на них, пытаемся ли мы их понять?
Фильм дает почву для многих размышлений, но в особенности: о трудной работе учителей, сколько им приходится выносить от детей, от школьников, чтобы хотя бы попытаться дать им знания. Насколько тяжело быть безучастным в такой ситуации, и во что выльется участие учителя в жизни детей…
Музыка в фильме спокойная, полностью настраивающая внутренний мир на нужное настроение, на драму личностей, на не справедливость без каких-либо путей решения этих проблем.
Игра актеров меня просто поражает. А насколько точно подростки смогли передать настроения и проблемы, всю ту боль, что они испытывают в реальной жизни! При просмотре фильма мне не раз казалось, что это документальный фильм.
Фильм “Учитель на замену” советую посмотреть всем. Это великолепный фильм, дающий почву для многих размышлений, что необходимо в наше время каждому.

Отзыв о фильме «Учитель на замену»
Учитель физики: Коптлеу Мархаба

В первый раз, когда услышала название фильма, то подумала ,что возможно очень интересный фильм. Но мне изначально не понравился фильм, решила посмотрю первые минуты 20, подумала вдруг и вправду очень интересный фильм. Фильм слишком депрессивный. Необычайно красивые, глубокомысленные монологи главного героя пробирают до костей. Тяжелые и эмоциональные сцены вызывают сильную дрожь и жалость. Очень грустно, что кроме того главному герою все время предстоит работать с трудными подростками, да еще и у него в своей личной жизни очень много проблем, мать умерла, дедушка при смерти, нет семьи, детей.
Но посмотрев этот фильм я думаю, что нужно быть все-таки внимательными и чуткими друг к другу. И, в первую очередь, это касается отношений родителей к детям. В фильме очень трудные подростки, которые хотят быть понятыми и любимы

Отзыв о фильме «Учитель на замену»
Учитель химии: Бондарева О.В.

Я просмотрела фильм «Учитель на замену» 2011г.реж.Тони Кэй.
Очень тяжелый неоднозначный фильм. С первых моментов фильма меня не покидала мысль: « Неужели так на самом деле может быть? Неужели допустимо такое отношение к учителю? Одноклассникам? И к этому мы стремимся? Все наши реформы образования должны привести к такому финалу? Это ли подлинная свобода и соблюдение всех прав ребенка? Какова роль учителя?»
Главный герой фильма, Генри Барт, учитель на замену. Казалось что может быть проще? Ты провел свои часы, дождался постоянного учителя, перешел в другую школу и забыл даже лица тех учеников, которых ты пытался обучать… И если учитель выбирает для себя именно этот путь- быть на замене, не отвечать за своих учеников, не вести их к чему-то более светлому, то для чего устраивать им такую эмоциональную встряску??? Генри показал своему классу, что урок может быть интересным, что на уроке можно задуматься о многих вещах, пересмотреть свой взгляд на школу, жизнь, да и на самого себя в первую очередь. Ребята в него поверили и они поменялись. Девочка, которая поверила в то, что в ней толстой, некрасивой можно разглядеть тонкую, глубокую и интересную личность. Хотя отец каждый день твердил ей о никчемности ее и ее интересов. Мередит принесла учителю свою работу, (безликий учитель в пустом классе) с очень большим смыслом и недетской мудростью – нуждалась в его поддержке. Учитель этого не осознал, не увидел всей глубины проблемы. Девочка отравилась – она «нашла постоянное решение временной проблемы». Возможно даже учитель неосознанно и спровоцировал ее на этот шаг.
Для каждого учителя, как и для врача, самой главной заповедью должно быть – не навреди!!! Ведь ошибки учителей может быть и не видны сразу, но имеют гораздо более глубокие последствия. И мое личное мнение учитель не может быть «на замену» – только личная заинтересованность и 100% отдача дадут положительный результат. И это должно быть не временное явление, или от случая к случаю, а постоянный каждодневный непрерывный процесс!

Отзыв по фильму «Учитель на замену»
Учитель казахского языка и литературы: Жамантаева С.М.

Мистер Барт лучший учитель на замену. Его задача подтянуть, изучить их
ресурсы, спасти учеников. Только одно правило существует для него: «Если вы не хотите сюда приходить, вы свободны!».
Не понравилось конечно как ведут себя учащиеся и их родители. Это что-то из вон выходящее. Кидают в учителя бумажки, одному учителю вообще родительница плюнула в лицо. А как они выражаются я вообще молчу. Одни маты. Мистера Барта сумку швырнул один учащийся, а он ему говорит, что у сумки нет чувств, она пуста.
Учитель так все спокойно воспринимает.
У него один родственник дедушка, который лежит в больнице при смерти.
Его девушки считают добрым, самым заботливым. В него одновременно влюбляется сразу 3 девушек. Ученица фотографирует, а затем всю свою злость выносит на эти фотографии. Эрику – девушку можно сказать нехорошего поведения приводит в свой дом, отмывает. Тут же говорит ей, что она может остаться, но должна знать что когда- нибудь уйдет. В итоге ее уводят. Учительнице он говорит, что ей только кажется, что она его любит. Ученица заканчивает жизнь самоубийством. После этого он говорит, что он не существует, что его здесь нет. Мы справляемся с проблемами.
Он хотел, чтобы было по другому, пытался, что-то изменить, но засада в том, что у каждого из нас куча проблем. Эти проблемы мы тащим с собой вечерами, идем с ними на работу.
Ему удалось перевоспитать Эрику, девушку легкого поведения. Она ухаживала за его дедушкой. Полностью изменилась.
Для учеников он загадка. Он чужак. Он пленник своего прошлого. Возникла привязанность к Эрике. В конце фильма он остается с ней.
Я бы многое, что сделал он не сделала бы. Например: не привела бы домой ту девушку. Если бы мою сумку швырнули, обиделась бы. Не влюбляла бы в себя таким хорошим поведением, чтобы потом та ученица покончила жизнь самоубийством.
Я подумала неужели он все время и всегда такой спокойный и терпеливо ждала когда же он сломается хоть на некоторое время.
За весь фильм он один раз психанул, стал швырять стулья, когда коллега обвинила его в том, якобы он приставал к ученице. А так молодцом держался. Это сколько нужно иметь терпенья так спокойно реагировать на все то, что происходит вокруг него. Я бы точно не смогла работать как он учителем на замену. В первый же день сломалась.