Обсуждение книги “Взгляд кролика”

“Чтобы его понимали!” – так считает автор романа “Взгляд кролика”, педагог и писатель, Кэндзиро Хайтани, человек, который свою жизнь посвятил борьбе за права детей.
Автор книги, написанной в 1974 году, ставит непростые вопросы: “Как справиться с одиночеством первокласснику? Как сделать кого-то хоть чуточку менее одиноким?”
Чтобы понять своего ученика, первоклассника Тэцудзо, молодой учительнице Фуми Котани удалось подружиться с… мухами!
Мальчик Тэцудзо очень одинок, родителей у него нет, а живет он вместе с дедушкой на территории мусоросжигательного завода, прямо за школой. Нищета и чувство отверженности лишают Тэцудзо радостей детства. Мальчик начинает разводить мух. Вскоре о мухах узнают одноклассники и преподаватели. Молодая учительница Котани-сэнсей очень переживает за несчастного мальчика и пытается найти к нему подход. В этом нелегком деле ей помогает любимый детьми преподаватель Адачи.
Я думаю, что книга больше направлена именно на воспитание ВЗРОСЛЫХ по отношению к детям. Читая о жизни в школе, учишься самым важным вещам – терпению, сочувствию, умению понять и принять другого…
Кэндзиро Хайтани показывает, как привить детям благородство, научить их общаться между собой, ладить, прислушиваться друг к другу.
Эту книгу следовало бы назвать педагогической поэмой, потому что основная ее идея – это манифест, провозглашающий педагогические принципы, основанные на гуманизме, сопереживании и любви к ребенку.
«Для нее нет разницы, – говорит про героиню книжки, юную учительницу Фуми Котани ее коллега, – между проблемным ребенком, слабоумной девочкой или школьным учителем. Все они – люди».
Книга поднимает очень острую проблему: учиться ли вместе обычным и особенным детям. Здесь мы видим положительный пример такой ситуации. Учитель сумел показать детям, что такое соседство только улучшает микроклимат в коллективе, меняет отношение к жизни детей.
Не остались  равнодушными к проблемам, поднятым в повести К.Хайтани «Взгляд кролика»  и учителя средней школы №5 имени Б.Момышулы. Своё мнение, отношение к происходящему  они выразили в своих эссе и отзывах.

                Эссе и отзывы по повести
К.Хайтани «Взгляд кролика»

Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі
Қайырбек Тұрар

Жазушы Кэндзиро Хайтанидің 1974 жылы жазылған «Қоян көзқарасы» атты туындысына арналған
Эссе

Кэндзиро Хайтанидің бұл кітапты жазудағы басты мақсаты мектеп өмірінің шынайы көрінісі, ұстаз бен шәкірт арасындағы қарым-қатынастың орнау кезеңдері, оқушы мен мұғалім мінез-құлықтарының айқын бейнесін көрсету деп ойлаймын. Себебі, жазушы өзі он жеті жыл бастауыш мектепте ұстаз болған екен, әрине осындай тәжірибесі бар маман ғана мектеп өмірінің шынайы бейнесін жақсы көрсете алады. Бұл мамандықты білмейтін жандарға бір жағынан ұстаздық жолдың қандай қатпарлы, шырмалы қиын екенін көрсету болып табылады. Сырт көзге қарағанда ұстаз ұлы тұлға, мінсіз бейне іспетті көрінеді, алайда ұстаз да адам баласы, ол да әр пенде секілді қателіктер жасайды, өзгереді, дамиды, белестерге шығады, қайта құлдырайды. Міне, осындай сәттердің бәрін осы туындыдан байқауға болады.
Негізгі оқиға жоғарғы оқу орнын жаңа бітірген жас маман Фуми Котани мен мінезі өзгеше оқушы Тэцудзо Усуидің басынан кешкен жағдаяттар төнірегінде өрбиді. Ауасы лас, экологиялық жағдайы нашар жерде орналасқан оқу мекемесінің негізгі шәкірттері қарапайым қара жұмысшылардың балалары. Ал Фуми Котани тәрбиелі, білімді, сыпайы, алдына мақсат қоя білген ұстаз осындай ортаға түскенде түрлі қиындықтарға тап болады. Оның басты діңгегі –  шыбындармен дос болып жүрген бала Тэцудзо.Баланың шыбындарға деген әуесқойлығы соншалық, олар үшін тіпті ойға келмес іс-әректтерге барады.(бала небәрі 1 сыныпта оқиды). Оқытушының негізгі мақсаты бұл жерде бала неге шыбындарға әуес, неге ол қатал мінез көрсетеді? Осы сұрақтарға жауап іздеу арқылы бала жанын түсіну. Осы жолда ұстаз ойн мазалап жүрген сұрақтарға жауап тауып, бала жанын түсіну арқылы өзі де өзгереді.
Сонымен қатар, бұл туындыда қайсар ұстаздың өзгелердің қарсылығына төтеп беріп өз дегеніне жетуі – Минако-тян атты инклюзив оқушының өзі секілді сау балалармен тең дәрежеде білім ала алуына көмектесуі. Бұл әрекет ұстаз деген жанның қолынан келмейтін заты жоқ, қалаймын десе, тауды да қопаратын жан иесі екенін көрсете білді. Ұстаз жан-жақты адам. Ол – дос, тәрбие беруші, тәлімгер, шығармашыл, адал, тәрбиелі, кез-келген жағдайдан шешім таба алатын, мінезі жұмсақ, ісіне жауапкершілікпен қарайтын, кез-келген жанмен тіл табыса алатын тұлға. Өзім осы мамандықты таңдағаныма өкінбеймін және де мақтанамын. «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деп Абай атамыз айтқандай, мен де болашақ жас буынды тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатып жатқаныма қуаныштымын және де білікті де білімді ұстаз бола алатыныма кәміл сеніммен қараймын.

Ерденова Ж.К.,
заместитель директора по НМР,
учитель географии

 ЭССЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ КЭНДЗИРО ХАЙТАНИ
«ВЗГЛЯД КРОЛИКА»

Как то мне попалась статья доцента КазНПУ имени Абая Қастера Сарқытқана на страницах портала Abai.kz., в которой он объяснял, почему в Японии нет дня учителя. «…Японцы почитают труд учителя каждый день, поэтому отдельный праздник в честь этой профессии им не нужен. За время пребывания в Японии я неоднократно видел, как японцы безмерно уважают учителей. В метро для них существуют отдельные места, для них открыты отдельные магазины, учителя не стоят в очередях за билетом на любой вид транспорта. Зачем японским учителям отдельный праздник, когда каждый день их жизни словно праздник?» рассуждал он. Поэтому приступая к прочтению книги Кэндзиро Хайтани «Взгляд кролика» я считала – их проблемы не сравнятся с нашими. У японских учителей есть почитание, уважение, и скорее всего, японский трудный ребенок это ангел по сравнению с нашими. Но книга меня приятно удивила. Во-первых, она написана настолько простым и понятным языком, что будет доступна любому. Перевод книги замечательный, абсолютно не режет слух, в отличии от многих других книг. Для меня непривычно звучат только японские имена. Во-вторых, она очень поучительная, многое можно перенять в свою практику. И пусть в книге не упоминаются о знаменитых высоких японских технологиях, про которые мы привыкли слышать. В ней говориться о простом народе, и их проблемах.
Молодая учительница Котани попадает в школу в неблагополучном месте Японии, которая находится рядом с мусоросжигательным заводом. И, соответственно, в школе учатся не дети олигархов и интеллигенции, а дети простых работяг, дети с непростой судьбой. Но эти дети не ничуть не озлоблены, а наоборот внимательные, отзывчивые и готовые оказать посильную им помощь. Прочитав книгу, я задумалась: а ведь мы, учителя, вешая на ребенка ярлык «трудный ребенок» не хотим выяснять причину его поведения, будь то агрессия или замкнутость. Мы не хотим брать на себя его проблемы, хотя бы один день пожить его жизнью. Возможно многие это понимают, но никому не хочется на этом «заморачиваться».
Особенно мне понравилось как Котани-сэнсей и Адачи-сенсей давали открытые уроки. В этих уроках не было сложных и замысловатых методов и стратегий, не было интерактивного оборудования, без которых, казалось бы,  не обойтись. Но они смогли достичь цели.
В заключении хочу сказать, что книга очень мудрая, тонкая, в ней нет назидательного тона. Она просто человечная, щемяще нежная в непростой суровой действительности. И даже в некоторой мере завидуешь этим детям, так как они познали самое главное: ценность человеческих отношений. Сейчас в век компьютерных технологий, все иначе: дети больше проводят времени со своими компьютерными игрушками: айпады, смарфоны, играют в он-лайн игры друг с другом. Им достаточно виртуального общения.  Но  с радостью вспоминаю свое счастливое детство без компьютеров и становится немножко грустно от того, что сейчас у детей все по-другому. И чтобы вспомнить как было, что дети делали без компьютеров – я буду рекомендовать данную книгу к прочтению своим ученикам.

Qostanay
SSS№5 named after B. Momyshuly
English teacher
Yaroslavna Almagambetova

 Looking outward
Essay

Before starting to write I would like to tell something about the author of that novel. Kenjiro Haitani  was a Japanese author of  children’s literature.
He was the author of Usagi no me (“A Rabbit’s Eyes”) and Taiyo no Ko (“Children of the Sun”), both best-sellers.
It happened that I was to read “A Rabbit’s Eyes”. And it was difficult to start reading. I tryed to start more than three times. Japaneese people have a different point of veiw on children’s education. It was very difficult to understand what the story was about. It was hard to read. It was impossible to analize. A strange title that does not go with its content. But anyway I have done it.
What was the story about? The story was about a young teacher that started to teach small children. She did not know how to treat with small children. She did not know how to communicate with people because her parents used to deal with their duties and did not pay attention to her. She taught pupil to read and to write. Pupil taught her to live.
And What can I say about it? There were several stories in one place, I  heard three different voices: teacher, pupil and parents. There were discribed broken destinies and how people tryed to cope with it.  There were the relationsheeps between children and teacher, teacher and parents, parents and children. And every where I heard hard and deeply loneliness, missunderstanding. What was the common between poor boy and teacher that used to live in prosperity? From the first glance we can say nothing. But the common was a lack of attention. The next from my point of veiw was teacher’s desire to help her pupils. She had found key to everybody around her. She had learnt to live, to communicate, to teach.
What can I get? I can get a pateince. While we are teaching our pupils we have different situation when we lose our temper, began to missunderstand what we are doing, and what the goal is. So now we are teachers and we are to be patient.
The story teaches us to hold end up and keep the way. It gives us opportunity to change our attitude to our pupils. We should try to understand them, their conditions, life, the parents that grow them up. We are to build an independant person.

Where can I use it?
I can use it everywhere  where I need patience, selfconfidence, understanding. I am going to use some methods with my pupils. I am going to change my attitude toward my class. The time I spent to reading was not in vane.

Исмагулова Сауле Тулендиновна,
учитель русского языка и литературы

Прочитав книгу Хайтано Кэндзиро «Взгляд кролика», я поняла три главных идеи: во-первых, независимо какой ребенок- в нем надо видеть личность, быть терпеливым и человечным ; во-вторых, профессия учителя –самоотверженный труд, полная отдача себя детям; в –третьих, одна из мудростей в книге: «Люди должны сопротивляться. Сопротивление –это самое важное для человека. Понимаете? Чтобы достичь совершенства, человек должен обладать духом сопротивления».
Что бы я взяла из этой книги для себя? Меня поразило,  как смогла молодой учитель организовать работу с детьми с ограниченными возможностями. Я никогда не сталкивалась с этим, но в этом году к нам в 5 класс поступили дети с особыми образовательными потребностями, которые  обучаются в классе вместе с обычными детьми. У меня появился страх, как мне справиться с их обучением. Но, прочитав книгу, я поняла, что необходимы терпение и кропотливая работа. Я бы взяла ее методику работы с такими детьми. Котани-сенсей  привлекла весь класс. И этим воспитала в них человеколюбие и терпение. Она смогла увидеть скрытые таланты в детях, и помогла их развить.
Думаю, что я в дальнейшем буду следовать и учить детей следовать основным принципам инклюзивного образования. А именно:

 • Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
 • Каждый человек способен чувствовать и думать;
 • Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
 • Все люди нуждаются друг в друге;
 • Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
 • Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
 • Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
 • Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

Буслаева А.Л.,
учитель русского языка и литературы

Бесконечная любовь к детям…Такая возвышенная и приземленная, обыденная и чрезмерная-возможно ли это?
С первых страниц знакомства с романом « Взгляд кролика» меня стала посещать мысль о том, способен ли учитель на свое педагогическое самопожертвование. Но обо всем по порядку.
Книга «Взгляд кролика» – это японский взгляд на проблему воспитания, образования и школьного взаимооотношения. «Не нужно быть Буддой, чтобы взглянуть в глаза кролику и увидеть мир его глазами», – говорится в книге. Потребности и возможности у школьников бывают разные. Об этом очень хорошо показано через призму взаимоотношения, взаимопомощи и взаимовыручки Котани-сэнсей с учениками. Доброта и человечность, которую закладывала в своих учеников Котани-сэнсей, не могла не тронуть человеческие сердца. Книга понравилась, прежде всего, чистой своих помыслов, возможностью взгляда со стороны. В образе Котани-сэнсей можно увидеть человека с «большой буквы» и достойное звание «Учитель». Не так давно начав свою педагогическую карьеру во многих её поступках просто видишь самого себя. Каждый раз читая ситуации, происходящие с молодым учителем, начинаешь осознавать и выделять особые стороны личности и качества, присущие ей: смелость, чуткость,выносливость, выдержку и многое другое.
Мне понравилось, что в большинстве случаев Котани-сэнсей не боится искать выход из замкнутого круга понятий и привычек: обычная муха – страшно интересное существо, странный старик из соседнего двора – гениальный повар французских блюд, угрюмый и грязный мальчишка –отличный товарищ и друг.
Мне кажется, что главная идея этой книги –показать доброту во всех возможных её проявлениях. Котани-сэнсей и детям, и взрослым пытается показать возможность понимания друг друга, она видит в этом острую необходимость и при этом всё происходит ненавязчиво, без стереотипов и грубых нравоучений.  Достаточно вспомнить открытый урок Котани-сэнсей и её фразу  “Детям нужно доверять. Нужно в них верить”.
Котани-сэнсей не просто видит ребенка, а видит его изнутри, с его социальными проблемами и заботами. Пусть не всё в её карьере получается, но она борется.
Многим моим коллегам показался странным момент, в которотом говорится о том, что она купает своих учеников. Мне кажется здесь не следует цепляться за фразы, а нужно смотреть изнутри. Неблагополучные семьи бывают у каждого учителя. И нередко именно классный руководитель способен решить индивидуальные проблемы учеников. Кому-то ведь должны быть нужны дети и нужны поступки, которые могли бы заставить «дрожать голос».
Если очень захотеть, то можно разрушить любые преграды, будь-то стена отчуждения и непонимания между детьми или обиды и злорадства между родителями и коллегами школы. Я уверена, что Котани-сэнсей учит равновесию, духовному и умственному, терпимости и толерантности. Она видит каждого ученика, а это в работе учителя самое главное.
Большой педагогический труд в работе молодого педагога находит отражение пусть в маленьком, но в результате. Ученики, которые не разговаривают, пишут сочинение. Пусть несовсем правильное, но искреннее и настоящее: «я матрел и матрел и ищо матрел и матрел в каропку и снова матрел и атуда палезли эти красныи мне защипала носу какакда пьешь газирофку мне защипала серце я люблю этих красных я люблю катани-сэнсей».
Факты и события педагогической карьеры Котани-сэнсей показали нравственно-эстетическое отношение к личностям учеников вне зависимости от их социального происхождения и стереотипов. Деятельная любовь к детям проявляется в стиле педагогической деятельности, тоне и организационных формах воспитания.
Молодым и опытным педагогам следует учиться у Котани-сэнсей

Саурбаева Д.Т.,
учитель русского языка и литературы

Отзыв о книге Кэндзиро Хайтани «Взгляд кролика»

Закончила чтение потрясающей книги, которая никогда и никого не оставит равнодушным. Работая в современной школе, учителя встречаются с реалиями, описанными в этом произведении. Большую часть времени я провожу с детьми совершенно разными по характеру, по суждениям, по социальному положению.
Но всех их объединяет одно- желание быть понятыми, быть любимыми в семье, школе, среди друзей. К сожалению, нынешняя система образования, где порой педагоги «утопают» в бумагах, не позволяет заглянуть в душу ребенка, поговорить о его жизни вне школы, помочь тем, кому это необходимо. Читая эти строки, любой учитель поймет, на что я сетую. Но я- оптимист, поэтому верю, что нас услышат, нас поймут министры и депутаты.
В повести  очень много  интересных эпизодов. У японских учителей всегда есть чему поучиться, даже если и было это давным-давно. Книжка эта тем и хороша, что в ней всегда можно найти параллели с нашей  жизнью. А терпимости и терпению, пониманию и вниманию нам учиться ещё долго. Это книжка — один из уроков любви, который необходимо выучить.
Дети, с которыми работала  Котани- сенсей, были трудными. Но она постепенно, день за днем  пытается  переломить ситуацию, изо всех сил старается  понять учеников, ходит к ним домой, разговаривает с родителями и детьми в неформальной обстановке, придумывает свои «педагогические» ходы.
В Японии есть мнение, что на всю земную жизнь стоит смотреть взглядом мудреца — Кролика с Луны. Одна из мудростей, которую можно отыскать в книге такая: «Люди должны сопротивляться. Сопротивление — это самое важное для человека. Понимаете? Чтобы достичь совершенства, человек должен обладать духом сопротивления». Читаешь «Взгляд кролика» и иногда кажется, что мы все живём на задворках мусоросжигательного завода. И нам всем необходимо сопротивляться этой непростой действительности. Сопротивляться через понимание, терпение и любовь друг к другу.
Кэндзиро Хайтани оказывается не только искусным рассказчиком, но прежде всего мудрым воспитателем. «Одного только сочувствия недостаточно, – утверждает он. – Необходимо деятельное участие». Нехитрая мысль, без воплощения которой почему-то ничего в жизни не получается.  Я уверена, что повесть Хайтани именно об этом.

Караева Р.А.,
учитель русского языка и литературы

 Отзыв на  книгу Хайтани Кэндзиро «Взгляд кролика».

На первый взгляд,  кажется, что эта о детях и для детей, о трудном подростковом возрасте, о проблемах подростков, их видении мира. Но, считаю, что взрослым ее просто необходимо прочитать, особенно тем, кто хоть как-то связан с детьми воспитанием, общением.
Я думаю, это книга – о человечности, которую каждому человеку приходится надевать на себя каждый день. “Те, кто сторонится слабых и бессильных, избегают и презирают их, наносят вред прежде всего самим себе. Они перестают быть человечными”.
Эта цитата из книги отражает все ее содержание. Это перекликается с главной божьей заповедью «возлюби ближнего как самого себя».  Это так просто, и вместе с тем так сложно – понять и принять безусловную любовь! Японскому мальчику Тэцудзо очень повезло – в его жизни появился не просто учитель, но настоящий друг, сэнсей. Поражает и духовная красота самой Котани – сэнсей.  Она проявляет недюжинные силы любви к своим ученикам. Стать светом для детей, не указывать дорогу, а самой стать этим путем, по которому суждено было идти Тэцудзо.

Три главных идеи содержит книга-наставление:

 1. если выбрал учительство – сделай его призванием всей своей жизни. Принимать хороших, послушных учеников легче, эта дорога – для слабых духом. Сильные берутся – за сложное. Твоя заповедь – люби трудных детей, замечай самых сложных.
 2. Не будь учителем, будь самим путем для таких детей! Стань главным человеком, который будет для него примером!
 3. Проявишь терпение – придет понимание. Умей прощать! Прощают – сильные.

Это книга – урок любви. Любви трудной, требующей внутреннего понимания и терпения.
Счастлив человек, осветивший не только свою жизнь, но и жизнь других людей, и прожил не напрасно. Эта истина – жить с пользой для других очевидна и извечна как сама жизнь на земле. Об этом не уставали писать русские писатели.
Для себя из уроков Котани – сэнсей я возьму такие качества, как: терпение, принимать ребенка каким бы он не был.

Медебаева Д.М.,
учитель казахского языка

      Книга задела до глубины души, царапнула где-то глубоко, чтобы не забылось. Я работаю учителем и знаю, как порой сложно бывает понять ребенка, но даже не знаю кому сложнее, тем кто работает с младшими школьниками или теми, кто работает с подростками. Сложилось так, что я работаю со взрослыми ребятами, и мне всегда было интересно, как справляются учителя начальных классов, это же такой труд завоевать доверие к себе маленьких людей, ведь классный руководитель почти вторая мама, замечали, как на прогулках дети гроздями висят на учительницах, желаю, чтобы именно на них обратили внимание в первую очередь.Поэтому я с большим интересном принялась за эту книгу. Книга о японской школе, японских учителях и детях, но если забыть на минуту, что имена не наши, то можно и не вспомнить, что действие происходит в Японии.
Учитель пытается найти подход к маленькому мальчику, который ничего не делает на уроках и даже не говорит ни слова и иногда очень странно себя ведет. “Доктор мушинных наук” оказывается простым ребенком, с очень непростой судьбой.
В книге рассказывается о педагогах с большой буквы, даже приводятся методики, описываются уроки, я с большим интересном читала, как детей в Японии учат писать сочинения, это здорово, это интересно! Автор педагог и это чувствуется в каждой строчке произведения.
В книге много и познавательных моментов, вот что вы знаете о мухах? Спорим – не много? Прочтите книгу и откроете для себя много интересного.
Конечно, как и везде есть как положительные, так и отрицательные персонажи, всё, как в жизни.
Вообще это очень жизненная книга. И забастовки рабочих завода и равнодушие начальства, все это всегда было и будет, но как поднимают настроение, такие настоящие книги с хорошим концом, с приятными главными героями.
Такие книги нужно читать. У меня щемило сердце практически постоянно. Эта книга, она ведь может воспитать не только детей, но и взрослых. Если они еще не разучились читать ничего, кроме пабликов в контакте. Мне кажется таким правильным, что я прочитала эту книгу именно сейчас. Иногда у меня возрождается вера в людей. Я понимаю, что история в этой книге вымышлена, но именно после ее прочтения меня отпустили приступы бесконтрольной мизантропии. Попробуйте.
Книгу я рекомендовала бы читать всем всем, но в первую очередь родителям и учителям.

 Балабасова Д. Т.,
учитель истории


Отзыв о романе «Взгляд кролика» японского писателя Хайтани Кэндзиро

Мне достаточно было прочесть небольшое, со страницу, предисловие, чтобы решить для себя – читать! Саму же книгу я осилила за сутки буквально – до того это живо и близко, не оторваться. Трогает, поражает, расстраивает, воодушевляет, смешит, греет, да все сразу. Как минимум заставляет смотреть в себя. И, что мне нравиться в восточной литературе, здесь нет героев и злодеев, люди просто люди со своими поступками и мнением – ты можешь повлиять на них, озлобить или же наоборот, переубедить. Все мы растем. Все мы меняемся со временем, только  у кого-то это получается легко и просто, а кому-то это достается сложнее всего.
Молодая учительница Котани-сенсей – благополучная, правильная, воспитанная и целеустремлённая. Дети рабочей окраины — на помойке проводят каникулы, а она на морских яхтенных прогулках. Ну где им понять друг друга? Конфликт поначалу из-за этого и развивается. Непонимание растёт. У первоклашки Тэцудзо главный интерес — это помойные мухи, а она искренне удивляется, почему не хомячки? «Да потому что это стоит денег! А мухи — бесплатно!» – доходчиво объясняют ей малыши смысл жизни.  В этой книге мы можем узнать многих реальных наших детей. Конфликты с учителями, драки на переменах, игнор аутсайдеров и другие «радости» школьной жизни. Постепенно, день за днем Котани-сенсей пытается ситуацию переломить, изо всех сил старается учеников понять, ходит к ним домой, разговаривает с родителями и детьми в неформальной обстановке. Придумывает свои «педагогические» ходы. Вроде ничего нового, но в целом все это сложно и трудно, и не так-то просто достучаться до сердец своих учеников. Это книга об отношениях людей, о том, что учителя имеют большое значение в жизни детей, что необходимо быть человечным и терпеливым даже в тяжелые времена и в трудных условиях. Иногда одной готовности понять другого и непредвзято взглянуть на мир бывает достаточно, чтобы изменить жизнь человека к лучшему, чтобы у ребенка «защипало в сердце».

Тихонова Л.В.,
учитель математики

Насколько быстро я прочитала книгу, настолько долго я хожу и думаю над тем, что  написать. Читать эту книгу необходимо всем: и старшим школьникам, и родителям, и особенно преподавателям. Объясню почему.
Название  отсылает к поговорке: « Не нужно быть сверх-человеком, чтобы посмотреть на мир глазами ребёнка, нужно просто быть человеком». Ничего нового.
В книге основными персонажами являются молодая учительница и мальчик Тэцундо (дело происходит в Японии),а ещё мухи, много мух. Тэцундо – сложный мальчик: он почти не говорит, дерётся, кусается и водится с мухами, а ещё он сирота, кроме дедушки у него никого нет. И ему повезло с учительницей, она смогла рассмотреть его талант, помогла ему раскрыться, а другой прошёл бы мимо такого грязного малыша.
А ещё она помогла осознать другим детям и их родителям, что особенные дети – тоже дети, и они так же нуждаются в нас, как и мы в них.
Задумайтесь, книга вышла в 1974 году (!!!), а тема инклюзии уже затронута!
В общем, книга на самом деле совсем не детская, хотя вроде бы о школе. Но школа здесь – это такая маленькая модель мира. Книга о том, как трудно сопротивляться миру, который бывает очень жесток. О том, как доброта и милосердие одних людей спасает других.
О том, как важно вовремя протянуть другому руку. По ходу чтения “болеешь” за всех: молоденькую учительницу Котани и её старшего друга Адачи – независимого и по-своему обаятельного , неразговорчивого Тэцудзо, наивную Минако и ответственного серьёзного Джунъичи.
Вывод: “Те, кто сторонится слабых и бессильных, избегают и презирают их, наносят вред прежде всего самим себе. Они перестают быть человечными”.

Тасова К.Ж.,
учитель английского языка

          Что я поняла после прочтения книги? Жизнь каждого ребенка имеет смысл.
И об этом человечество знало всегда. Изначально человек должен быть добрым и относится с уважением к жизни другого.  Но жизнь говорит об обратном. Тем более, если ребенок  имеет ограничения. Поэтому эти взаимоотношения осложняются различными амбициями, корыстными увлечениями.
Мне понравилось в произведении, как применяют в системе образования живопись действия; когда ребенок наносит краску руками на одной стороне листа, а другой прикладывает, таким образом отпечатывая неожиданный рисунок. Мне кажется, в этом есть эффект заинтересованности, интриги, что получится и как можно представить рисунок, фантазируя далее и воображая об оттенках и фигурах. Это увлекает, подталкивает к размышлению. Также и ребенок, со своими мыслями, мечтами.
Что можем сделать с этими знаниями? Понять каждого ребенка, стать ближе. Все они –люди, страдающие. Мы с человеческой теплотой относимся к любым: и здоровым, и слабоумным. Но в жизни происходит по-другому. И для того, чтобы люди обратили внимание, стали теплее нужны учителя, которые показывали бы путь к сердцу, в душу ребенка. Но на сегодняшний момент, престиж и авторитет учителя так низок, что смеются даже дети, которых мы воспитываем. Что делать? Как сказал в свое время Герцен. Стать самому примером, своей жизнью, своим отношением к людям, ко всему происходящему.  Авторитет заработать очень тяжело. Низменные интересы отталкивают человека. Негативное отношение принимается окружающими, но не имеет будущего, поэтому не поддерживается. Словами из произведения я бы выразила: «Кто ремесла не боится, тому оно пригодится».
И последнее. Что я поняла и что планирую сделать? Мне очень понравились слова «рациональный подход учит нас тому, что мы должны продолжать делать эффективно, и перестать делать то, что неэффективно. Но было бы ошибкой применять эту логику к человеческой жизни. Жизнь для детей должна быть радостной и наполненной событиями. И мы пытаемся помочь этим детям жить полной жизнью». В один день перестроить детский организм невозможно. Необходимы понимание, а не сюсюкание, чем страдает наша школа, взаимовыручка, коллективная работа, привлечение к  труду, передача ответственности, но и контроль. Думаю, некоторые приемы воспитательного воздействия применить на классных часах. Использовать прием, читаем вместе, так как дети не приучены читать.

                                                            Муздибаева Р.Т.,
учитель  казахского языка

 Отзыв о книге «Взгляд кролика»

    Книга задела до глубины души, задела душу так глубоко, чтобы не забылось. Я работаю учителем и знаю, как порой сложно бывает понять ребенка, но даже не знаю кому сложнее, тем, кто работает с младшими школьниками или тем, кто работает с подростками. Сложилось так, что я работаю со взрослыми ребятами и мне всегда было интересно, как справляются учителя начальных классов, это же такой труд завоевать доверие к себе маленьких людей, ведь классный руководитель почти вторая мама.
Поэтому я с большим интересом принялась за книгу. Книга о японской школе, японских учителях и детей.
Учитель пытается найти подход к маленькому мальчику, который ничего не делает на уроках и даже не говорит ни слова и иногда очень странно себя ведет. «Доктор мушиных наук» оказывается простым мальчиком, с очень не простой судьбой.
В книге рассказывается о педагогах с большой буквы, даже приводятся методики, описываются уроки, я с большим интересом читала, как детей в Японии учат писать сочинения.
В книге много познавательных моментов, что мы знаем о мухах? Думаю, многие не знают о них. Прочитав книгу можно открыть для себя очень много интересного. Конечно, как и везде  есть положительные, так и отрицательные персонажи, все как в жизни.
Вообще это очень жизненная книга. И забастовки  рабочих завода и равнодушие начальства, все это всегда было и будет, но как поднимает настроение, когда книга с хорошим концом.

Аллахвердиева И.К.,
учитель истории

     Прочитав книгу «Взгляд кролика», меня удивило насколько самоотверженно молодой учитель отдается работе, трудным сложным детям. Котани  купает, ребенка, навещает, хочет стать ему другом, а  он кидается на неё с кулаками. Котани все прощает Тэцудзо и все время ищет к нему подход. Она восхищается коллегой Адачи-сэнсей:  насколько он дружит и ладит со своими учениками. Старается брать с него пример. Она страдает от того что ученик не хочет с ней общаться. Удивляет Котани-сэнсей с каким   упорством идет она  к Тэцудзо.
Появление девочки медузы Минако Ито. Она все время бегала по классу. Мешала всем, но Котани все равно пыталась защитить ее и помочь ей.  Восхищает, как она переживает за девочку и защищает пред администрацией и родителями. Через нее она умудряется воспитывать своих  учеников  добру и терпению.
В своей жизни я  сталкиваюсь с похожими ситуациями, также как и Котани не хочу  идти в школу, также как и она  радуюсь успехам своих учеников, также пытаюсь найти подход к трудным ученикам. Меня шокировало, как учитель может купать своего ученика, менять трусики девочке инвалиду. Видимо в Японии это разрешается.
Для себя я взяла из этой книги  терпение и упорство к трудным детям. Умение прощать обиды, быть доброй по отношению к людям, даже ели они причинили душевную боль. Если у меня будут сложные ситуации с детьми, буду вспоминать Котани, как она искала путь к сердцу ребенка. И лишний раз убеждаюсь в том, что надо быть добрым к детям несмотря ни на что, надо любить их, и тогда все получиться. Потому что когда даришь добро, любовь, человеческое тепло, оно  возвращается в двойном размере.

Майбородина И.М.,
завуч по ВР

Дочитана последняя страница, вернее, перечитана…  Перечитана книга японского писателя      Хайтани Кэндзиро  «Взгляд кролика»…А прочитана ли она так, чтобы понять, о чем эта книга.  Даже  необычное название книги говорит само за себя, что чтение не будет легким.
Могу сказать, что книга была тяжела для восприятия и понимания происходящего,  наверно, потому что Япония для меня – закрытая страна, может перевод не такой, как бы хотелось,  но однозначно над книгой надо думать и работать.
С первых страниц меня охватило двойственное чувство. С  одной стороны, как учитель, я очень сочувствую этой девочке Котани-сенсей. Ведь и у нас молодой учитель попадает в такую же ситуацию в школе: страх и боязнь  перед  детьми, завышенные требования и непонимание старших коллег и родителей. Но в тоже время я завидую ей, что она смогла, сумела найти такие подходы, такие пути к сердцам сложных детей Теццуну, Мотико, которых не принимали и не воспринимали не только учителя, но и дети. Я знаю, что не каждый учитель со стажем может отыскать такие пути.
В книге показана непреложная истина, что путь к сердцу ребенка располагается  в сердце взрослого. Вот это и есть главная мысль автора книги. Наверно, он имеет право давать разрешение на странные поступки учителей, так как сам бывший учитель. Конечно, и я имею право принимать или не принимать их за истину, но мне ясно одно,  поступки  искренни, хотя и спонтанны. И в этом я согласна с автором. Думаю, все-таки хорошо, что эта моя мысль дает мне право на  оправдание всем поступкам Котани, Адачи. Может кто-то думает   по – другому?
В книге ценным пластом лежит идея любви к ребенку в семье, как бы бедны или необразованны  родители Мотико, дедушка Теццуна Баку, они живут ради своих детей. Они непросто кормят их, одевают, они в первую очередь заботятся об их душевном, эмоциональном состоянии. Самые трогательные моменты отношения дедушки и внука… это надо читать нашим родителям.
Несмотря на мое противоречивое отношение  в целом к книге,  я искренне благодарна автору за то, что он еще раз заставил меня задуматься над многими вещами.  Прочитанное еще раз подтверждает мое видение жизни, что  в учительской профессии есть вещи, которые гораздо важней, чем твой статус или должность  – любовь, дружба, уважение. Всегда надо думать о том, как живётся твоим ученикам, которые ниже тебя по социальному положению, надо оставаться человеком.

 

Краснокуцкий А. С.,
учитель биологии

Очень трогательная и теплая книга о молодой учительнице Котани-сэнсей и ее учениках. В начале повествования Конати-сэнсей сталкивается с некоторыми трудностями – школа не совсем благополучная, район плохой, да еще и в ее классе учится мальчик, который избегает общения и не умеет писать и читать. Единственное его увлечение – это мухи, которых он разводит дома. В классе к нему плохо относятся и у него бывают вспышки ярости – он может внезапно поколотить кого-нибудь из своих сверстников. Учительница пытается понять его и найти с ним контакт. И это не последний ее поступок, который заслуживает уважения – так же она принимает в свой класс девочку-инвалида, о которой заботится вместе со своими учениками. Преподавательница вместе со своими учениками становится единым целым, и вместе они начинают учить друг друга быть добрее, отзывчивее и никогда не сдаваться.
Автор проявил себя как мудрый человек. Он показывает нам то, что одной веры мало, нужно еще постоянно что-то делать для получения желаемого результата.
Книга о педагогах, не равнодушных к чужим детям, их проблемам, активно помогающие им  в жизненно важных вопросах. Не стандартно подходящих к проведению уроков, учащих думать, размышлять, открывающих интерес к учебе.
Произведение вызывает только светлые и хорошие мысли, тянет душу к чему-то возвышенному, доброму. Затронута и тема отношения к детям с ограниченными возможностями, как при правильном отношении учителя к таким детям растут духовно и меняются все дети, которые взаимодействуют с ним.

И немного фотографии с обсуждения книги